ARETE JE DOKONALOSTARETE JE VYVÁŽENOSTARETE JE VRCHOLNÝ VÝKONARETE JE VYSOKÉ UMĚNÍ

Starořecké slovo arete (Àρετή) znamená dokonalost, vyváženost, vrcholný výkon

Sklo českého sochaře: BIG BLUE SPACE, RUDOLF BURDA, rudolfburda.com

NAŠE PRINCIPY

ODBORNOST
/
JEDNODUCHOST
/
OTEVŘENOST
/
Hmatatelnost

PROČ ARETE INDUSTRIAL?

Nabízíme atraktivní roční zhodnocení ve výši až 8–10 % p.a.

Vložené prostředky našich investorů jsou uloženy v nemovitostech, které přímo vlastníme a máme nad nimi plnou kontrolu

Eliminujeme rizika oborovou a regionální diverzifikací

Jsme český fond fungující pod dohledem České národní banky

Náš tým má mnohaleté praktické zkušenosti se správou výnosových nemovitostí v hodnotě stovek milionů EUR

Jsme součástí investiční skupiny s historií

Cílený objem hrubých aktiv ve správě € 80 m+ do konce roku 2020

TVŮRCE NEJVÝNOSNĚJŠÍCH FONDŮ V ČR


Pro více informací zavolejte na  +420 226 808 901 nebo napište na  info@arete.eu :

Ozveme se vám

Prosím, zanechte nám na sebe kontakt:

např. "v pátek 13-16"
Zajímá mne:

VÍCE O STRATEGII

Fond ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. byl založen v březnu 2019 jako druhý fond a třetí nemovitostní investiční produkt skupiny ARETE. Zaměřuje se výhradně na investice do kvalitních výrobních a logistických nemovitostí se stabilním výnosem, které navíc mají rozvojový potenciál, a doplňuje je o novou vlastní výstavbu pro zvýšení celkového výnosu. Vlastněné nemovitosti stabilně spravuje a rozvíjí s cílem udržitelně zvyšovat jejich výnos.

Hlavním investičním regionem fondu jsou Česká republika a Slovensko doplněné o střední Evropu. ARETE INDUSTRIAL bude do portfolia pořizovat především dokončené a obsazené průmyslové nemovitosti generující stabilní výnosy, které bude doplňovat o vlastní výstavbu. Nákupy pozemků pro další výstavbu budou představovat pouze doplňkové investice. Hodnota pozemků ve vlastnictví fondu bude tvořit pouze okolo 5 % hodnoty celého portfolia.

Cílem fondu je vybudovat geograficky diverzifikované portfolio s vyváženou strukturou nájemců v hodnotě 400 milionů EUR tvořené 600 000 m2 pronajímatelných ploch výrobních a skladových hal doplněnými o 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu.

Díky našim expertům umíme vybrat právě takové výrobní a skladové objekty ve střední Evropě, které vytvoří geograficky diverzifikované portfolio s vyváženou strukturou nájemců a umožní maximální zhodnocení investice našich investorů.

Vizí zakladatelů fondu je umožnit investorům efektivní a jednoduché zhodnocení jejich financí, neboť každý investor nemá čas, prostor a chuť získávat dostatek informací pro efektivní investování majetku vybudovaného během svého života.

Historie Arete

2014
 • 6/2014- Vznik fondu kvalifikovaných investorů ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 • 8/2014- ARETE INVEST obdržel licenci od České národní banky
 • 12/2014- ARETE INVEST se souhlasem ČNB vytváří první podfond společnosti - ARETE INVEST CEE (jako jedni z prvních v rámci struktury nové právní úpravy SICAV na území ČR)
2015
 • 1/2015- Nákup rezidenčního portfolia do podfondu ARETE INVEST CEE o velikosti cca 300 bytových jednotek, zahájení aktivní správy majetku a jeho průběžné zhodnocování
 • 1/2015- Zajištění bankovního financování podfondu (první odfinancovaná společnost na území ČR ve vlastnictví investičního podfondu ve struktuře SICAV; ve spolupráci se skupinou Raiffeisenbank)
2016
 • 3/2016- ARETE INVEST se souhlasem ČNB zakládá již druhý investiční podfond ARETE INVEST CEE II
 • 4/2016- Nákup prvních tří společností vlastnících průmyslové nemovitostí na území ČR (Uherské Hradiště, 2x Lovosice) do tohoto druhého podfondu
 • 4/2016- První odfinancovaná společnost ve vlastnictví investičního fondu ve struktuře SICAV v rámci skupiny UniCredit Bank na území ČR
 • 7/2016- Nákup dalších dvou společností do portfolia ARETE INVEST CEE II vlastnících industriální nemovitosti na území ČR (Písek)
 • 10/2016- Úspěšný prodej bytového portfolia ve vlastnictví prvního podfondu ARETE INVEST CEE investičnímu fondu ze zahraniční bankovní struktury
 • 11/2016- ARETE INVEST vstoupil jako 2. český subjekt do Asociace alternativních investičních fondů se sídlem v Londýně: www.aima.org
2017
 • 1/2017- ARETE INVEST CEE II aktivně vstupuje na Slovensko, investice do koupě společnosti vlastnící industriální objekt v Žilině
 • 4/2017- Nákup dalších dvou společností vlastnících industriální objekty třídy AAA na Slovensku (Nové Mesto nad Váhom)
 • 5/2017- Jako jedni z prvních na území ČR zahajujeme úspěšné ekonomické a právní uzavírání podfondu ARETE INVEST CEE (přičemž dosažení zhodnocení vložených prostředků investorům přesahuje 100 % p. a. za dobu 26 měsíců aktivní správy portfolia podfondu ARETE INVEST CEE)
 • 06/2017- ARETE INVEST obdrželo Zvláštní cenu Czech Top 100 za inovace a transparentnost na investičním trhu České republiky
2018
 • 1/2018- ARETE INVEST CEE II dále rozšiřuje své portfolio, investice do koupě průmyslového objektu ve Vyškově
 • 6/2018- ARETE INVEST obdrželo v pořadí již druhou Cenu Czech Top 100 za dynamické zhodnocení kapitálu a transparentnost v oblasti nemovitostních investičních fondů
 • 12/2018- ARETE INVEST získává prestižní ocenění CIJ Awards - Best Perfomance Fund Manager
 • 6/2018- ARETE INVEST se stal jako první nemovitostní investiční fond přidruženým členem Asociace pro kapitálový trh ČR
 • 7/2018ARETE INVEST v červenci zahájil výstavbu další haly ve svém slovenském průmyslovém a logistickém areálu v Novém Meste nad Váhom v celkové hodnotě 11 milionů EUR
2019
 • 3/2019- Založen nový investiční fond ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. zaměřený na nákup, provoz a výstavbu industriálních nemovitostí ve střední Evropě
 • 4/2019- ARETE úspěšně dokončilo výstavbu nové budovy v logistickém areálu v Novém Mestě nad Váhom pro skupinu Factcool, mezinárodní síť internetových obchodů s módou
 • 5/2019- ARETE INVEST Podfond CEE II se umístil v oficiálním žebříčku Hospodářských novin mezi fondy kvalifikovaných investorů v ČR na prvním místě s nejvyšší průměrnou výnosností za poslední tři roky ve výši 30 % p.a.
 • 12/2019- ARETE INVEST Podfond CEE II se umístil v oficiálním žebříčku Hospodářských novin mezi fondy kvalifikovaných investorů v ČR jednoznačně na prvním místě s nejvyšší průměrnou výnosností za poslední tři roky.

Základní informace

 • Fond:
  ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s., IČO: 080 31 444, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze 27. března 2019 pod spis. zn.: B 24315
 • Právní forma fondu:
  Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
 • Orgán dozoru:
  Česká národní banka
 • Správce / Administrátor
  AVANT investiční společnost, a.s.
 • Depozitář:
  Komerční banka, a.s.
 • Auditor:
  KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Minimální investice:
  200.000 €*
 • Číslo datové schránky:
  5btz2fb
 • Měna fondu:
  € (Euro)
 • ISIN investičních akcií:
  ISIN: CZ0008043916; ISIN: CZ0008043924; ISIN: CZ0008043932
 • Frekvence oceňování obchodních společností v majetku fondu:
  Kvartálně
 • Investiční strategie Arete Industrial:
  Výnosové průmyslové nemovitosti doplněné o stavební pozemky s možností další výstavby ve střední Evropě; projektové společnosti pro minimalizaci rizik a optimalizaci portfolia
 • Zdanění:
  Daň z příjmů 5 % na úrovni fondu
 • Investiční akcie
  Zaknihované investiční akcie
 • Frekvence stanovení hodnoty investičních akcií:
  Měsíčně
 • Dokumenty ke stažení:
  Výroční zpráva 2019
Povinné upozornění
*Statut fondu umožňuje investovat od 50 000 EUR, ovšem investice pod 200 000 EUR vyžadují individuální schválení.
Close
Lubor Svoboda
Předseda správní rady

Lubor má 17 let zkušeností s řízením a restrukturalizací nemovitostních holdingů, společností a investičních fondů v rámci regulatorního prostředí České a Slovenské republiky.

Robert Ides
Místopředseda správní rady

Robert má více než 12 let zkušení v poradenství se zaměřením na komplexní mezinárodní fúze, akvizice a strategické projekty. V posledních letech se zaměřoval především na projekty zvyšující hodnotu globálních finančních institucí.

Karel Bartes
Člen správní rady

Karel v radě uplatňuje 12 let zkušeností se strategickým plánováním, rozvojem podnikání, řízením projektů a CRM. Do týmu přináší přes 12 let zkušeností s nemovitostmi, počínaje stavebnictvím, přes development až po řízení investičních fondů a správu privátních a institucionální realitních investic.

Martin Konečný
Člen správní rady

Martin do rady přináší více než 25 let zkušeností ve financích, v projektovém řízení a řízení rizik v KPMG, Citibank a P3. Martin mimo jiné devět let odpovídal za finance, provoz a řízení rizik ve skupině P3 Logistics Parks spravující logistické portfolio v hodnotě 3 miliard EUR.

Tomáš Novotný
Člen správní rady

Tomáš má 12 let praxe v oblasti realitního trhu, kde pracoval v regionu střední a východní Evropy pro nadnárodní společnosti jako P3 Logistics Parks a CTP Invest. V minulosti spravoval portfolio v hodnotě cca 2,5 mld. eur a o rozsahu více než 3 miliony metrů čtverečních.